Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Anton Stolt
anton.stolt@vadstena.se