Aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet - ansökan

LÄS MER

För att erhålla bidrag till ungdomsverksamhet gäller följande grundförutsättningar:

  • Organisationen ska bygga på en demokratisk värdegrund och i övrigt verka för att både pojkar och flickor erbjuds att på lika villkor delta i föreningens aktiviteter och i övrigt arbeta för att alla former av diskriminering undviks.
  • Organisationen ska i linje med kommunens mål (uttryckta i arbetet med Livsstil 2000 och i samverkansavtalet mellan Vadstena kommun och polisen) arbeta aktivt mot bruk av tobak, alkohol och droger i den aktuella åldersgruppen.
  • Organisationen ska ha välutbildade ledare lämpade för uppgiften att leda barn- och ungdomar upp till 20 år.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du kan fylla i på datorn. Du behöver Acrobat Reader som du kan ladda ner här, https://get.adobe.com/se/reader/

Den undertecknade blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80 Vadstena

eller via e-post till kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

Frågor om e-tjänsten

Maria Jönsson
maria.jonsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se