Bidrag till idéburen och ideell sektor

LÄS MER
På denna blankett sökt följande bidrag:
  • Verksamhetsbidrag
  • Arrangemangsbidrag
  • Stimulans- och utvecklingsbidrag
  • Bidrag till särskilda aktörer av kommunalt/regionalt/nationellt intresse
  • Bidrag till verksamhet inom social sektor
  • Bidrag till anläggning/lokal
  • Subventionerad eller fri lokal i kommunägda anläggningar

 

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Maria Jönsson
maria.jonsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se