Anmälan om att cistern tagits ur bruk

LÄS MER

När du har avinstallerat en cistern ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

När du har avinstallerat en cistern använder du dig av tjänsten ”Cistern som tagits ur bruk - anmälan”. Om du istället vill installera en cistern använder du dig av tjänsten ”Installation av cistern - information”.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena