Information om installation av cistern

LÄS MER

Om du vill installera en cistern ska samhällsbyggnadsnämnden informeras om detta. Den ifyllda blanketten bör skickas in i god tid, senast fyra veckor innan installationen påbörjas.

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Om du istället vill avinstallera en cistern använder du dig av tjänsten ”Cistern som tagits ur bruk - anmälan”.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se