Anmälan om miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion

LÄS MER

Om du vill starta ett lantbruk med 100-400 djurenheter ska det anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Ett lantbruk med 100-400 djurenheter är enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälningspliktigt (C-verksamhet) och verksamheten ska därmed anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid, minst 6 veckor innan planerad start.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten