Miljöfarlig verksamhet, lantbruk - anmälan

LÄS MER

Om du vill starta ett lantbruk med 100-400 djurenheter ska det anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Ett lantbruk med 100-400 djurenheter är enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälningspliktigt (C-verksamhet) och verksamheten ska därmed anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid, minst 6 veckor innan planerad start.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se