Anmälan om miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion

LÄS MER

Om du vill starta ett lantbruk med 100-400 djurenheter ska det anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Ett lantbruk med 100-400 djurenheter är enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälningspliktigt (C-verksamhet) och verksamheten ska därmed anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid, minst 6 veckor innan planerad start.

Klickar på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena