Anmälan eldning av byggnad

LÄS MER

I vissa fall kan en byggnad som ska rivas behöva eldas upp. Detta ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Om räddningstjänst eller annan expertis bedömer att en byggnad behöver eldas upp istället för att rivas/flyttas på annat sätt ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid, minst 4 veckor innan planerad eldning.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena