Årsrapport för miljöfarlig verksamhet - lantbruk med 100-400 djurenheter

LÄS MER

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och därför ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för miljö- och hälsoskyddstillsynen över dessa.

De lantbruk som enligt sitt anmälningsbeslut ska lämna in en årsrapport kan använda sig av denna mallen.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se