Årsrapport för miljöfarlig verksamhet - lantbruk med 100-400 djurenheter

LÄS MER

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och därför ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för miljö- och hälsoskyddstillsynen över dessa.

De lantbruk som enligt sitt anmälningsbeslut ska lämna in en årsrapport kan använda sig av denna mallen.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena