Anmälan om installation av värmepump

LÄS MER

Vid anläggandet av en värmepump krävs en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid, men minst 6 veckor innan anläggandet planeras att påbörja.

Fyll i alla uppgifter i e-tjänsten eller blanketten som berör det värmepumpsystem som ni ska installera. Samma blankett används för alla sorters värmepumpar (berg-, jord-, och ytvattenvärme). För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att blanketten eller e-tjänsten är korrekt ifylld och att rätt bilagor bifogas anmälan. E-tjänsten innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketter får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten "Anmälan vid installation av värmepump" https://samhallsbygg.vadstena.se/MMVP  

Klicka på "Hämta blankett"för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena