Anmälan om installation av värmepump

LÄS MER

Vid anläggandet av en värmepump/kylanläggning krävs en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid, men minst 4 veckor innan anläggandet planeras att påbörja.

Fyll i alla uppgifter på blanketten som berör det värmepumpsystem som ni ska installera (samma blankett används för berg-, grundvatten-, ytjord- och ytvattenvärme). För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att blanketten är korrekt ifylld och att rätt bilagor bifogas anmälan.

Klicka på "Hämta blankett"för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten