Anmälan om kompostering av matavfall eller liknande avfall

LÄS MER

Om du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare önskar att kompostera matavfall eller annat liknande avfall på din fastighet ska du en anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt lokala avfallsföreskrifter i Vadstena kommun ska fastighetsägare anmäla att de önskar kompostera matavfall eller annat liknande avfall. Komposteringen ska ske i en skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

 

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena