Kompostering/återvinning av hushållsavfall - anmälan/ansökan

LÄS MER

Om du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare själv avser att kompostera eller på annat sätt omhänderta annat avfall än trädgårdsavfall på sin fastighet ska en anmälan/ansökan lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt lokala föreskrifter om avfallshantering i Vadstena kommun kan fastighetsägare anmäla att de vill omhänderta annat avfall än trädgårdsavfall genom kompostering. Komposteringen ska ske i skadedjurssäkra behållare. Om fastighetsägaren på annat sätt än genom kompostering vill omhänderta annat avfall än trädgårdsavfall ska i stället en ansökan lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden. I blanketten finns båda alternativen att välja mellan.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se