Anmälan/ansökan om inrättande av förmultningstoalett/torrtoalett samt kompostering av latrin

LÄS MER

Om du vill inrätta en förmultningstoalett eller torrtoalett ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun. För att få kompostera eget latrin ska en ansökan inlämnas.

Kompostering av latrin från så kallade torra toalettsystem, de vill säga förmultnings-, torr-, urinseparerande med flera, kan accepteras i vissa fall. En latrinkompost ska anordnas och skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Bedömning görs av varje enskild ansökan utifrån de förutsättningar som finns på platsen för den ansökta komposteringen och val av toalettsystem.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena