Ansökan om dispens för förlängt tömningsintervall för slamavskiljare

LÄS MER

Fastighetsinnehavare kan ansöka om dispens från kravet att slamavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall för ges för högst sex tömningsuppehåll åt gången.

Anmälan ska göras i god tid, minst 4 veckor innan tillståndet ska börja gälla.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena