Slamtömningsdispens - ansökan

LÄS MER

Fastighetsinnehavare kan ansöka om dispens från kravet att slamavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall för ges för högst tre år i taget.

Anmälan ska göras i god tid, minst 4 veckor innan tillståndet ska börja gälla.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se