Ansökan om dispens för förlängt tömningsintervall för slamavskiljare

LÄS MER

Fastighetsinnehavare kan ansöka om dispens från kravet att slamavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall för ges för högst fem tömningsuppehåll åt gången.

Anmälan ska göras i god tid, minst 4 veckor innan tillståndet ska börja gälla.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten