Ansökan om att få hålla djur inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun ska du ansöka om tillstånd om du vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område.

De djur som omfattas av tillståndsplikten inom detaljplanelagt område är:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin

  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  • Orm

Ansökan ska ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden i god tid. Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljo@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se