Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även om du gör ändringar i din livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig verksamhet. Det ska göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Avgift för registrering tas ut. Alla registrerade livsmedelsföretag får betala en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror bland annat på riskklass, storlek och erfarenhet.

Fyll i alla uppgifter i e-tjänsten eller blanketten för ändring, registrering eller övertagande av livsmedelsverksamhet. För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att blanketten eller e-tjänsten är korrekt ifylld och att rätt bilagor bifogas anmälan. E-tjänsten innebär att din anmälan skickas in direkt. Blanketter får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten "Registrering/ändring av livsmedelsanläggning" https://samhallsbygg.vadstena.se/MMLIV  

Klicka på "Hämta blankett"för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljo@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se