Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Det ska göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Avgift för registrering tas ut. Alla registrerade livsmedelsföretag får betala en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror bland annat på riskklass, storlek och erfarenhet.

Vid start av livsmedelsföretag kanske du behöva kontakta:

  • Arbetsmiljöverket, som har tillsyn över arbetsmiljöfrågor
  • Plan- och bygglovavdelningen, ska du kontakta när det gäller frågor kring bygglov och bygganmälan. Frågor kring tillgänglighet (t ex handikapptoalett) och ventilation hör också hit
  • Alkoholhandläggaren har hand om frågor kring bland annat serveringstillstånd och försäljning av tobak. Nås via Motala kommuns växel.
  • Information om avfallsfrågor finns hos Motala kommun.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Therese Holmberg
therese.holmberg@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se