Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

LÄS MER

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen. Om du i din verksamhet använder skärande eller stickande verktyg med risk för blodsmitta är din verksamhet anmälningspliktig. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering/pigmentering, piercing och fotvård.

Minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet måste du anmäla det till kommunen.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0141-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se