Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

LÄS MER

Verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt kallas för miljöfarliga verksamheter. För att starta, ändra eller bedriva sådana typer av verksamheter kan det krävas anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken.

Huruvida en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig framgår i Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Observera att även förändring i en befintlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd. Verksamheter som enligt miljöprövningsförordningen har beteckningen C ska anmäla sin verksamhet till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun.

Tänk på att göra anmälan i god tid och senast minst 6 veckor före den anmälningspliktiga verksamheten påbörjas.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljo@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se