Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

LÄS MER

Är du inte ansluten till det kommunala ledningsnätet är det du som fastighetsägare som ansvarar för rening av avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Avloppsvatten innehåller en mängd olika ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Dessa ämnen är bland annat fosfor, kväve, bakterier och andra smittämnen. Fosfor och kväve kan orsaka övergödning i vattendrag och sjöar. Bakterier och smittämnen kan förorena vattenbrunnar och badvatten och därmed skada människors hälsa. Enligt miljöbalken krävs det en ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att få anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning. 

Anmälan/ansökan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan anläggningen påbörjas ska ansökan/anmälan ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

När du fått ett godtagbart tillstånd eller beslut för din ansökan eller anmälan kan du påbörja anläggandet. När anläggningen är färdigställd ska ett utförandeintyg skickas in till samhälssbyggnadsnämnden. utförandeintyget intygar att anläggningen är utförd i enlighet med gällande tillstånd eller beslut.

Fyll i alla uppgifter i e-tjänsten eller blanketten som berör den avloppsanläggning som ni ska installera. Samma blankett används för alla sorters avloppsanläggningar. För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att blanketten eller e-tjänsten är korrekt ifylld och att rätt bilagor bifogas till ansökan/anmälan. E-tjänsten innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketter får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in. 

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten "Ansökan/anmälan av enskilt avlopp" https://samhallsbygg.vadstena.se/MMEA

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten "Utförandeintyg" https://samhallsbygg.vadstena.se/MMINTYG

Klicka på "Hämta blankett"för att komma åt blanketterna. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena