Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

LÄS MER

Är du inte ansluten till det kommunala ledningsnätet är det du som fastighetsägare som ansvarar för rening av avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Avloppsvatten innehåller en mängd olika ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Dessa ämnen är bland annat fosfor, kväve, bakterier och andra smittämnen. Fosfor och kväve kan orsaka övergödning i vattendrag och sjöar. Bakterier och smittämnen kan förorena vattenbrunnar och badvatten och därmed skada människors hälsa. Enligt miljöbalken krävs det en ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att få anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning.

Anmälan/ansökan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan anläggningen påbörjas ska blanketten ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten