Ledningsrättsavtal

LÄS MER

Läs mer om anslutning av bredband till fastighet

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Vadstena kommun
vadstena.kommun@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vadstena.se